Newydd adael yr ysgol ac yn ansicr beth i'w wneud nesaf?

Datblygwch eich sgiliau, ennillwch profiad gwaith gwerthfawr, ac derbyniwch hyd at £55 yr wythnos. Rhaglen ddysgu yw Twf Swyddi Cymru +, sy’n rhoi’r sgiliau a’r profiad sydd eu hangen arnoch i sicrhau cyflogaeth neu i symud ymlaen i Brentisiaeth neu ddysgu pellach yn y dyfodol. Tra byddwch ar y rhaglen byddwch yn derbyn cefnogaeth i ddatblygu eich sgiliau, cynyddu eich gwybodaeth a chynnal eich iechyd a’ch lles.

Dysgwch fwy

Cyllid ar gael i logi prentisiaid newydd yng Nghymru

Coleg neu Brifysgol ddim i chi?

Ydych chi'n edrych am waith?

Ydych chi'n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ar hyn o bryd?

"Fyddwn i byth wedi gallu cael swydd yma a phrofi’r diwydiant hwn heb gymorth Gareth a Ruth."

"Ar ôl sylweddoli nad oedd yn mwynhau ei gwrs peirianneg L1, roedd Joseph James yn teimlo’n isel hyder ac yn poeni am ei ddyfodol ar ôl gadael y coleg. Penderfynodd Joseph gofrestru efo Itec fel dysgwr maes dyrchafiad gyda’r nod o ennill gwybodaeth a phrofiad mewn ffabrigo a weldio."

Joseph James
Dysgwr Twf Swyddi Cymru+

“Rwyf wrth fy modd yn fy rôl fel cynghorydd cyflogaeth gan nad oes mwy o bleser i roi sicrwydd i unigolion sydd angen cymhelliant ."

Ym mis Ionawr 2022, daeth Courtney Llewellyn yn Gynghorydd Cyflogadwyedd ar gyfer Cynllun Ailgychwyn Sgiliau a Chyflogaeth Itec a ddarperir gan Serco. Mae ein Hymgynghorwyr Cyflogadwyedd yn darparu cymorth ac arweiniad strwythuredig o’r dechrau i’r diwedd i’r holl gyfranogwyr trwy’r rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd sydd wrth wraidd ein darpariaeth Ailddechrau."

Courtney Llywellyn
Cynghorydd Cyflogadwyedd am Ailddechrau

“Rwy’n mwynhau’r cysylltiad â phobl.”

Cyn cofrestru ar y rhaglen brentisiaeth, roedd gan Owen Williams, 33, dair blynedd ar ddeg o brofiad bancio a chyllid. Roedd yn anfodlon am ei waith ac yn ansicr sut i symud ymlaen yn ei yrfa. Yn y diwedd, daeth i’r casgliad nad cyllid oedd ei arbenigedd a dymunai roi cynnig ar rywbeth arall.

Owen Williams
Prentis Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Newyddion Diweddaraf

Cysylltwch â ni